Course content
2Terjatve, dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami ter DDV
4Obračuni povračil stroškov zaposlenim ter knjiženje stroškov dela
5Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, naložbene nepremičnine, stroški amortizacije
6Finančne naložbe, finančni dolgovi, lizing
7Materialno knjigovodstvo ter knjigovodstvo proizvodov
10Kratkoročne in dolgoročne časovne razmejitve ter rezervacije
11Priprava na bilanciranje (usklajevanje evidenc, popravki in odpisi terjatev, inventura, tečajne razlike, prevrednotenje)
12Zaključevanje v razredu stroškov (razred 4), prihodkov (razred 7), odhodkov (razred 7) in poslovnega izida (razred 8) ter ugotavljanje poslovnega izida, zaključevanje in otvoritev kontov
13Rešitev domače naloge
13Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, bilančni dobiček in izguba
14Zaključno preverjanje znanja

 

Produktni menedžer


On-line tečaj Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS (2016) je primeren za računovodje, knjigovodje, vodje finančnih oddelkov in vse, ki želijo hitro in kvalitetno osvojiti in utrditi znanje s področja računovodstva. Obsega 13 strokovnih lekcij, ki vključujejo napotila na pravno podlago in primere iz prakse, prečiščene pravne predpise s področja računovodstva in video seminarje z obsežnimi študijskimi gradivi. Znanje, pridobljeno z on-line tečajem lahko preverite z zaključnim preverjanjem znanja. Po uspešno opravljenem preizkusu znanja prejmete pisno potrdilo.

Za vodenje poslovnih knjig od 1. 1. 2019.

Kaj vam on-line tečaj omogoča?

  1. Pridobitev novega znanja in poglobitev obstoječega znanja s pomočjo strokovnih računovodskih lekcij
  2. Aktivne povezave na prečiščene pravne predpise
  3. Izobraževanje z video seminarji in pripadajočimi študijskimi gradivi
  4. Zaključno preverjanje znanja
  5. Certifikat o uspešno opravljenem zaključnem preizkusu znanja Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS (2016)
  6. Brezplačen pisni odgovor računovodske strokovnjakinje na vaše vprašanje

da, želim naročiti on-line tečaj

Informacije, zajete v on-line tečaju so usklajene s stanjem zakonodaje in so ob spremembah zakonodaje posodobljene. O vsaki posodobitvi in dopolnitvi on-line tečaja ste obveščeni po elektronski pošti.

Avtorica:

Sonja Kermat

Diplomirala sem na EPF v Mariboru smer plan in analize in kasneje nadaljevala svojo poklicno pot na področju računovodstva. Zaključila sem specialistični študij javne finance in davčno svetovanje na EPF v Mariboru in opravila izpit pri gospodarski zbornici po programu usposabljanja za vodenje računovodskega servisa. 15 let sem bila zaposlena v zasebnem računovodskem servisu, ki sem ga 7 let tudi vodila kot direktorica. Servis je pokrival zelo pestro paleto strank, tudi takih z različnimi tujimi lastniki, kar je zahtevalo od mene zelo poglobljeno poznavanje računovodstva, davčne zakonodaje in številnih drugih predpisov, ki urejajo poslovanje različnih vrst gospodarskih subjektov.

V zadnjih petih letih sem zaposlena v podjetju Dopika d.o.o., ki se ukvarja z razvojem programske opreme za področje računovodstva in davkov, kjer sem odgovorna za spremljanje davčne zakonodaje in drugih predpisov, ki jih je pri razvoju programske opreme za področje računovodstva, obračuna plač in davkov potrebno upoštevati. Več kot 20letne izkušnje na področju računovodstva, davkov in dela z razvojem programske opreme za področje računovodstva,  v zadnjih 10 letih dopolnjujem še s sodelovanjem pri pisanju priročnikov za računovodstvo in svetovanjem strankam in naročnikom v konkretnih primerih iz prakse s področja računovodstva in davkov.

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih