Input:

Materialno knjigovodstvo ter knjigovodstvo proizvodov

12.3.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Materialno knjigovodstvo ter knjigovodstvo proizvodov

V lekciji o materialnem knjigovodstvu ter knjigovodstvu proizvodov vas bomo seznanili kako se zaloge materiala ob nakupu ovrednoti po nabavni ceni. Prikazali bomo vse možne količinske metode vodenja zalog proizvodnje. Prikazali bomo, kako se stroški prenesejo iz razreda 4 na nedokončano proizvodnjo, kako se ugotovi delež dokončane proizvodnje, kako se ugotovi vrednost prodanih proizvodov ter kako se knjiži prodajna cena teh proizvodov.

Vsebina lekcije:

1. Knjiženje nakupa materiala (nakupna vrednost zmanjšana za popuste, stroški prevoza, carine).

2. Knjiženje prejetega letnega superrabata za nakupe surovin.

3. Knjiženje nabave zalog materiala ter porabo v glavni knjigi, prikaz gibanja zalog materiala na kartici materiala (če podjetje uporablja metodo tehtanih povprečnih cen, metodo drsečih povprečnih cen, metodo zaporednih cen (fifo)).

4. Knjiženje prodaje materiala, ki ga podjetje pri proizvodnji ne bo več potrebovalo (ugotavljanje dobička/izgube iz posla).

5. Knjiženje stroškov, katere je podjetje imelo pri proizvodnji izdelkov (stroškov materiala, stroškov storitev kooperantov, neposrednih stroškov amortizacije, izdelavnih plač) na nedokončano proizvodnjo, kako se ugotovi in poknjiži delež dokončane proizvodnje, kako se ugotovi vrednost prodanih proizvodov ter kako se knjiži prodajna cena teh proizvodov.

6. Knjiženje lastnih polproizvodov, ki jih da podjetje kooperantu v končno brušenje in barvanje, preden jih sestavi v gotove proizvode.

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Slovenski računovodski standardi (SRS2016): 4, 12 in PSR 3.

Zaloga materiala zajema količine v skladišču, dodelavi in predelavi pa tudi na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel. (SRS2016 4.2.) Material v širšem pomenu so osnovni in pomožni material, polproizvodi, deli, nadomestni deli, drobni inventar ter gorivo in mazivo. (SRS2016 4.28.)

Količinska enota zaloge materiala se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. (SRS2016 4.11.) Neposredni stroški nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški prevoznega zavarovanja, stroški posebej zaračunane embalaže, stroški spremljanja blaga, stroški storitev posredniških agencij in podobni stroški, ki bremenijo kupca. Popusti pri nakupni ceni so le popusti, zapisani na računu; kasneje dobljeni popusti zmanjšujejo poslovne odhodke. (SRS2016 4.28.)

Stroški materiala so cenovno izraženi potroški materiala. (SRS2016 12.1. ) Stroški materiala so odvisni od metode, ki se uporablja: metoda zaporednih cen ali metoda tehtanih povprečnih cen. Povprečne cene lahko organizacija izračunava za vsak dodatni prejem v zalogo (metoda drsečih tehtanih povprečnih cen) ali za obdobje. Če se uporabljajo stalne cene materiala, se pri porabi obračuna ustrezni del odmikov. (SRS2016 12.12.)

Zaloga v postopku proizvajanja zajema nedokončano proizvodnjo in polproizvode . Nedokončana proizvodnja lahko obsega tudi opravljanje storitev, ki

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih