Input:

Knjigovodstvo trgovskega blaga

12.3.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Knjigovodstvo trgovskega blaga

Cilj lekcije

Seznanili vas bomo kako se knjižijo poslovni dogodki v zvezi z zalogami blaga: nabava blaga, prodaja blaga, kako nabavno vrednost povečujejo računi za prevoz in posredovanje špediterja, carinske dajatve in kako nabavno vrednost zmanjšujejo količinski popusti. Vodenje zaloge trgovskega blaga po nabavni vrednosti, po prodajni vrednosti z vračunano razliko v ceni v določenem % nabavne vrednosti ali po prodajni vrednosti, ki jo je fiksno določil dobavitelj. V zalogah blaga vračunan DDV ter kako narediti postopek kalkulacije nabave.

1. Nakup blaga od dobavitelja, upoštevajo se tudi računi za prevoz in posredovanje špediterja, carinske dajatve, po prodajni vrednosti, ki jo je fiksno določil dobavitelj

2. Zaloge trgovskega blaga se vodi po nabavni vrednosti, po prodajni vrednosti z vračunano razliko v ceni

3. Knjižbe trgovca na drobno, ki vodi zaloge po MPV z vračunano razliko v ceni

4. Trgovec na debelo, ki vodi zaloge po PV z vračunano razliko v ceni

5. Trgovec na debelo, ki vodi zaloge po NV, proda blago kupcu in ugotovi realizirano maržo

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Slovenski računovodski standardi (SRS2016) 4, Zakon o trgovini (ZT-1).

Zaloga, namenjena prodaji , zajema dokončane proizvode in trgovsko blago v skladišču ter količine na poti do kupca, dokler jih ne prevzame, trgovsko blago pa tudi količine na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel. (SRS2016 4.4.) Trgovsko blago so kupljeni proizvodi, namenjeni prodaji. (SRS2016 4.28.) Količinska enota zaloge trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. (SRS2016 4.11.)

Če se cene v obračunskem obdobju na novo nabavljenih količinskih enot razlikujejo od cen iste vrste v zalogi, se lahko med letom za zmanjševanje teh količin uporablja metoda zaporednih cen (fifo) ali metoda tehtanih povprečnih cen. Povprečne cene lahko organizacija izračunava za vsak dodatni prejem v zalogo (metoda drsečih tehtanih povprečnih cen) ali za obdobje. (SRS2016 4.15.) Knjigovodska vrednost porabljenih prodanih zalog je poslovni odhodek. (SRS2016 4.17.) Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Zaradi okrepitve

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih